Kategorije

Najpopularnije

 Kako mogu registrirati besplatnu .hr domenu?

Besplatnu hr domenu registrirate na Carnetovim stranicama brzo i jednostavno.  STRANICA ZA...

 Tko može registrirati domenu?

.com, .net, .org, .info, .biz, .mobi, .com.hr - svatko Neovisno o bilo čemu, ukoliko je domena...

 Koji programi se mogu koristiti za čitanje elektroničke pošte?

Za čitanje elektroničke pošte se može koristiti bilo koji program, koji podržava POP3 ili IMAP...

 Koji programi se mogu koristiti za pristup stranici putem FTP-a?

Za administriranje WWW stranica se može koristiti bilo koji program koji podržava FTP protokol,...

 Da li naknada za hosting račun uključuje i registraciju domene ??

Ne. Registracija naziva domena je odvojena usluga i sami ste odgovorni za registraciju naziva...