Kategorije

Najpopularnije

 Kako mogu registrirati besplatnu .hr domenu?

Besplatnu hr domenu registrirate na Carnetovim stranicama brzo i jednostavno.  STRANICA ZA...

 Koji programi se mogu koristiti za pristup stranici putem FTP-a?

Za administriranje WWW stranica se može koristiti bilo koji program koji podržava FTP protokol,...

 Da li naknada za hosting račun uključuje i registraciju domene ??

Ne. Registracija naziva domena je odvojena usluga i sami ste odgovorni za registraciju naziva...

 Tko može registrirati domenu?

.com, .net, .org, .info, .biz, .mobi, .com.hr - svatko Neovisno o bilo čemu, ukoliko je domena...

 Koji programi se mogu koristiti za čitanje elektroničke pošte?

Za čitanje elektroničke pošte se može koristiti bilo koji program, koji podržava POP3 ili IMAP...